פרויקטים - דיור למשתכן

קרית ים - פארק סלקטד - המכירה הסתיימה

רעננה - סלקטד רעננה - המכירה הסתיימה